Månedlige arkiver: mars 2017

Styret i Norsk Chodsky Pes klubb

Styreleder: Inger Lise Kristiansen

Nestleder: Christin Krystad

Sekretær: Rune Gare

Kasserer: Maylèn Gare

Styremedlem: Betina Hellevangsdal

 

Varamedlem: Gunn Vellene

Varamedlem: Unni Moslet

 

Valgkomite:

Medlem: Trine Bjørgum

Medlem: Mona Solheim

Varamedlem: Turid Iden

 

Revisor: Nina Bakken.