Styret i Norsk Chodsky Pes klubb

Styreleder: Ivar Kleiven.

Nestleder: Inger Lise Kristiansen.

Sekretær: Mona E. Solheim.

 Kasserer: Inger Faugstad.

Styremedlem: Lena Solberg.

 

Varamedlem: Christin Krystad.

Varamedlem: Unni Moslet.

 

Valgkomite: Trine Bjørgum og Anne Kleiven

Revisor: Nina Bakken.